Inboedel - Inboedel Opkopen - Inboedel Verkopen - Inboedel Taxatie - Inboedel Gratis Ophalen - Woningontruiming - FaillissementsInboedel

Inboedel Berekenen bij verhuizen

Er zijn 2 soorten berekeningen: die voor de inboedelverzekering en als u wilt verhuizen.

Bij verhuizingen is het volume van belang: hoe meer ruimte die in beslag neemt hoe meer het gaat kosten. Bovendien is ook de afstand die de verhuizers moeten rijden van belang bij de kostenberekening.

Tip: vraag bij meerdere verhuizers een offerte aan. Het Nibud (Nationaal bureau voor budgetvoorlichting) adviseert om  bij 4 verschillende verhuizers dit te laten berekenen.

Kosten inboedelverhuizing

Om dat precies te weten te komen zult u een zo’n gedetailleerd mogelijke beschrijving moeten invullen om de kosten van de verhuizing van uw inboedel te berekenen, maar ga er in ieder geval vanuit dat u gemiddeld een paar duizend euro kwijt bent.

Online berekenen

U kunt een aardige inschatting maken hoeveel u hiervoor kwijt bent bij de inboedelberekening van  Methorst Verhuizers.

Let op: Men wil wel echt alles van u weten – niet alleen bijvoorbeeld hoeveel linnenkasten u heeft maar ook hoeveel deuren die kasten hebben tot aan of het schilderij dat u mee wilt nemen groot of klein is. Reden: met die gegevens kan men een zo exact mogelijke offerte voor u opstellen.

Overigens, als u dit te gedetailleerd vindt op dit moment kunt u ook alleen de volume van uw inboedel berekenen bij een concurrent van ze, om zo een idee te krijgen hoeveel spullen u te verstouwen heeft. Bij die berekening komt er echter geen offerte uit, alleen een volume.

U vult op de betreffende pagina van Methorst in alles wat u wilt meenemen naar uw nieuwe onderkomen, vult vervolgens in waar u woont – om zo precies te berekenen hoelang ze erover doen om naar uw huis te rijden – en eventueel op welke etage u woont (dat kost namelijk meer, omdat men bij een flat meer capriolen moet maken om alles in originele staat naar beneden te krijgen).

Daarnaast wil men ook het nieuwe adres weten waar uw spullen naartoe moeten en zelfs de loopafstand voor de verhuismedewerkers van de verhuiswagen naar uw voordeur.

Toestemming gemeente

Mocht u in de binnenstad 6 hoog achter wonen dan zal de verhuizer waarschijnlijk ook toestemming aan de gemeente waar u woont moeten vragen om niet alleen de verhuiswagen in uw buurt neer mogen te zetten, maar ook om zo’n inboedellift te gebruiken die als een ladder buiten het flatgebouw wordt neergezet.

Ook kan er een container voor u worden geregeld waar alle ‘ rotzooi’ die overblijft meteen in kan worden gekieperd.  

Om te weten of er een vergunning nodig is bij verhuizing kunt u het beste de website van de gemeente waar u woont en naartoe vertrekt even raadplegen of anders een belletje naar een ambtenaar van de plaatselijke verordening eraan wagen.

Besparen verhuizing

Meubilair wat u toch eigenlijk niet nodig heeft of misschien toch nieuw gaat kopen kunt u beter meteen afschrijven. Weggooien dus of wellicht dat u een deel van uw inboedel gratis wilt weggeven.

Behalve bij meerdere verhuizers laten berekenen hoeveel ze in rekening brengen voor inboedelverhuizing, kunt u een deel van uw meubilair zelf verhuizen. Een bestelbusje is wat dat betreft zo geregeld. Nadeel van zelf verhuizen is wel dat u uw inboedel dan niet verzekerd is. Dat valt namelijk buiten uw inboedelverzekering.   

Ook zelf de dozen inpakken en uitpakken maakt het mogelijk om goedkoper uit te zijn.

Inboedel

Inboedel Opkopen

Inboedel verkopen (zelf doen)

Inboedel Veiling

Inboedelverzekering

Inboedel Opslag

Inboedel Taxatie

Inboedel Erfenis

Inboedel Gratis

Inboedel Scheiding Pas op voor de fiscus!

Woningontruiming

Faillissementsinboedel

Inboedelbeslaglegging

Inboedel Veilen  niet gratis