Inboedel - Inboedel Opkopen - Inboedel Verkopen - Inboedel Taxatie - Inboedel Gratis Ophalen - Woningontruiming - FaillissementsInboedel

Verdeling Inboedel bij Erfenis Voorkom Ruzie

Hoe verdeel je de inboedel onder nabestaanden zonder dat dit tot ruzie leidt onder de erfgenamen.

Bij de verdeling onder familieleden heeft men naast de wettelijke rechten van de betrokkenen op een deel van de inboedel ook te maken met emoties. En die kunnen onverwacht de kop opsteken en daardoor flinke problemen opleveren bij de beslissing wie wat krijgt.

Meer nog: het verdelen van de erfstukken kan een jarenlang conflict opleveren met de overige familieleden, terwijl men dacht tot aan de erfenisverdeling dat alles nog koek en ei was.

Twee situaties zijn denkbaar: 1. Als je met elkaar voor de verdeling reeds al slaande ruzie hadden en de kans om het op een zakelijke manier met elkaar te regelen nihil is dan is de enige oplossing de spullen te laten taxeren door een professionele taxateur en de gehele inboedel te verkopen. De opbrengst kan dan probleemloos onder de wettelijke erfgenamen worden verdeeld.

2. u denkt wel goed met elkaar overweg te kunnen, maar onverwacht tijdens de verdeling van de inboedel komen emoties naar boven en voordat je het weet heeft men slaande ruzie over wie wat krijgt.

Voorbeeld ruzie

Het beste is dit duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld: moeder overlijdt en laat haar inboedel na aan haar 3 kinderen. Veel van de spullen kunnen zo mee met een inboedelopkoper of gratis worden weggegeven, maar er zijn ook spullen waar de nabestaanden emotionele waarde aan hechten.

Bij de verdeling blijkt dat je zus de sieraden wil hebben uit de nalatenschap.
Argument: zij heeft dochters en jij niet. Als jij als 1 van de erfgenamen dat prima vindt is dat allemaal zo opgelost.

Maar stel dat je die sieraden ook wil hebben en vindt dat je daar net zoveel recht op hebt, ook al heb je zelf geen dochters. Argument: jij hebt jarenlang bijna dagelijks om je fragiele moeder bekommerd die op zichzelf woonde en weigerde naar een verpleeghuis te gaan, daardoor meerdere keren bij nacht en ontij er heengereden omdat er weer wat mis was gegaan. Ook was je altijd de klos om haar naar het ziekenhuis te begeleiden, afspraken voor haar te maken en nog veel meer.

En niet dat je geklaagd heb dat je zus laat staan je broer zich hooguit 1 keer in de maand hun neus lieten zien bij hun moeder. Je had begrip ervoor dat je zus niet kon omdat ze het zo druk had met haar gezin - en jij niet.

En natuurlijk begrijp je dat het je moeder was die altijd nog dagen later het met jou had over het bezoek van je zus of je broer, terwijl ze niet zag hoeveel moeite jij moest doen om zich voor haar in te zetten. Geeft niet hoor, maar nu je zus dit detail helemaal over het hoofd ziet begint het ineens bij je te borrelen. Meer nog, de stoom dreigt uit je oren te komen!

Kortom: een fikse ruzie ligt in het verschiet die de verdeling van de erfenis een heel stuk ingewikkelder maakt.

Hoe op te lossen

Voordat men de inboedel gaat verdelen is het beter eerst een goed gesprek met elkaar te hebben over de overledene en uit te vinden wat de herinneringen en gevoelens zijn van de familie. Door elk van de kinderen te laten praten over hun emoties  kan je ontdekken wat er allemaal speelt en waar je zelf eigenlijk nooit over na hebt gedacht. Immers jij kan ook degene zijn die hoewel weinig tijd had om naar je moeder te gaan dacht een geldig excuus te hebben door je drukke gezinsleven. Maar dat kan de ander, die juist veel meer bij je moeder was betrokken, geheel anders over denken.

Betrek dus ieder in het gesprek en toon begrip voor elkaar gevoelens en moeilijke omstandigheden.  Het toverwoord is dus begrip: ga dus niet de ander de mond snoeren, omdat je vindt dat jouw problemen veel groter zijn. Luisteren naar elkaar en begrip tonen voor elk der gezinsleden (binnen redelijke grenzen uiteraard) kan veel ruzie voorkomen tijdens de verdeling van de erfenis.

Niet doen: jezelf onderschikt maken tijdens de verdeling en de ander het schilderij of de sieraden, het kastje of de vaas gunnen of wat dan ook, om maar de lieve vrede te bewaren. Wel aanlokkelijk misschien, maar daarmee kweek jezelf weer onverwerkte emoties in latere jaren.

Ideaal is dat geen van de gezinsleden een naar gevoel bij de verdeling van de inboedel overhouden. Dat is natuurlijk helaas niet altijd even goed mogelijk, maar met begrip voor elkaar en de omstandigheden komt men al een heel eind om dit zonder ruzie op te lossen. Precies zoals de overledene had gewild.

Pas als dat is geregeld kan de verdeling van de inboedel zonder ruzie beginnen. Zie ook: Erfenis verdelen - maak een lijstje

Inboedel

Inboedel Opkopen

Inboedel verkopen (zelf doen)

Inboedel Veiling

Inboedel Opslag

Inboedel Taxatie

Inboedel Erfenis

Inboedel Gratis

Woningontruiming

Faillissementsinboedel

Inboedelbeslaglegging

Inboedel Veilen  niet gratis

Inboedel Verkopen via Winkel? - Used Products koopt tweedehands artikelen die nog in goede staat zijn.